บรรยากาศงานทอดกฐินสำนักปฏิบัติธรรมโชติสุนทร เมื่อ วันที่ ๑๑พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (๒)

บรรยากาศงานทอดกฐินสำนักปฏิบัติธรรมโชติสุนทร เมื่อ วันที่ ๑๑พฤศจิกายน ๒๕๕๕

บรรยากาศโรงทาน
บรรยากาศงานทอดกฐินสำนักปฏิบัติธรรมโชติสุนทร เมื่อ วันที่ ๑๑พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (๑)

บรรยากาศงานทอดกฐินสำนักปฏิบัติธรรมโชติสุนทร เมื่อ วันที่ ๑๑พฤศจิกายน ๒๕๕๕


มีอาหารคาวหวานเลี้ยงตลอดงาน