ทอดมหากฐิน วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕

ขอเชิญคณะลูกหลานของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี)
และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดมหากฐิน เพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม
ณ สำนักปฏิบัติธรรมโชติสุนทร
เลขที่ ๑๕/๒ หมู่ ๑ ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตรงกับแรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑
          เวลา ๐๙.๐๐ น.  กฐินทุกสายมรวมกัน
          เวลา ๑๐.๐๐ น.  พิธีบูชาครู
          เวลา ๑๑.๓๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพล
          เวลา ๑๓.๐๐ น.  พิธีทอดมหากฐิน
     สำนักปฏิบัติธรรมโชติสุนทร สายหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) แห่งวัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี
     เนื่องด้วยขณะนี้ สำนักปฏิบัติธรรมโชติสุนทร ได้กำลังก่อสร้างศาลากรรมฐานและศาลาที่พัก เพื่อญาติโยมที่ต้องการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ พร้อมด้วยโรงครัวแบบถาวร
     ขอเชิญลูกหลานหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ร่วมถวายผ้ามหากฐิน กองละ ๔๐๐.- บาท มีอานิสงส์ดังนี้
     ๑. อานิสงส์สังฆทาน ส่งผลให้เรามีความคล่องตัวในการประกอบสัมมาอาชีพ ร่ำรวยในชาตินี้ และร่ำรวยทุกชาติ ไม่มีคำว่ายากจน
     ๒. อานิสงส์วิหารทาน ส่งผลให้เรามีบ้านเป็นที่อยู่ของตนเองอย่างสุขสบายทุกชาติและเมื่อมีแล้วจะไม่มีภัยธรรมชาติเข้ามาทำลาย
     ๓. อานิสงส์ธรรมทาน ส่งผลให้เราเกิดมาเป็นคนมีความเฉลียวฉลาดทุกชาติ ไม่ถูกหลอกและส่งผลให้เราเข้าถึงพระนิพพานโดยฉับพลันในชาติที่เราต้องการ
     ด้วยอานิสงส์นี้ ทุกครั้งที่เราให้ทานมากหรือน้อยไม่สำคัญ ขอให้ทุกคนนึกในใจว่าทานนี้ ขอถวายเป็น สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน เราจะได้อานิสงส์ครบสมบูรณ์ทุกประการ
     ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล จงมีแก่ลูกๆ ทุกคน ธรรมใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ขอลูกๆ ทุกคน ได้เข้าถึงธรรมนั้นโดยฉับพลัน และในระหว่างที่ยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขึ้นชื่อว่าขัดข้อง ขึ้นชื่อว่าไม่มี ขึ้นชื่อว่าไม่รู้ อย่าได้ปรากฏแก่ลูกๆ ทุกคน จนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ
คณะลูกหลานหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น